Du er her: 

Grundstensdokument


Det formenes, at den første kirke for området, der i dag udgør Vorup Sogn, har været bygget omkring 1150 - oprindelig benævnt: Nielstrup Kirke - gennem ca. 400 år tjente den som sognekirke. Dens skæbne blev beseglet ved et kongebrev af 1552, hvori det blev pålagt lensmand Niels Stygge at nedbryde kirken og bruge materialerne til opbygning af Dronningborg. Selve nedbrydningen skete 1568, hvorefter sognet blev henlagt til Sct. Mortens Sogn, Randers, som dets søndre landsogn - og eneste minde forblev den gamle kirkegård, som endnu henligger ved Kærgade/Høvejen (men nu uden at blive benyttet). Sådanne forhold rådede for Vorup Sogn godt 300 år, indtil den nuværende Vorup Kirke blev opført - indviet den 3. december 1876 (arkitekt F. Uldall). Den 1. maj 1923 blev Vorup Sogn på ny et selvstændigt sognekald.

I dag den 21. maj 1977, i Dronning Margrethe II's 5. regeringsår, medens Jørgen Peder Hansen er kirkeminister, og dr. theol. Henning Høirup biskop over Århus Stift, og Rich. B. Teislev provst for Randers-Hadsten provsti, Hans Lundbek Hansen sognepræst for Vorup Sogn, og Jesper Kiil Jørgensen residerende kapellan for Vorup Sogn, nedlægges grundstenen til en ny kirke for Vorup menighed og Sogn i Randers kommune.

Den grund, hvorpå grundstenene nedlægges og den nye kirke opføres, er i 1961 skænket som kirkegrund i overensstemmelse med testamentarisk ønske fra fru Karen Marie Thøgersen, »Hviidsminde«. Et enigt menighedsråd traf i 1972 principbeslutning om at bygge en ny kirke.

Kirkens arkitekt er: arkitekt Holger Jensen, m.a.a., København, - konduktør: arkitekt Kjeld Kjeldsen, Randers, - og ingeniørfirmaet: B. Westphal og B. Germann Pedersen, Randers.??Grundstenene nedlægges af:

1. sten: Biskop, dr. theol. Henning Høirup, Århus
2. sten: Viceborgmester Kjeld Hüttel, Randers,
3. sten: Sognepræst H. Lundbek Hansen, Vorup Kirke
4. sten: Generalsekretær, pastor G. Hermansen, København
5. sten: Gårdejerske fr. Anne Kirstine Thøgersen, Vorup
6. sten: Kirkebyggeudvalgets formand, fr. Rena Andersen, Vorup
7. sten: Konfirmand Kim Allan Vinkler, Vorup