Navneændring


Anmodning om navneændring søges med NemID på borger.dk under emnet "Familie og børn."

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, hvis der skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Øvrige ansøgninger om navneændringer koster 505 kr. i administrationsgebyr.

Ønsker du nærmere vejledning, kontakt gerne kirkekontoret på tlf. 86 41 30 99 eller klik ind på Familieretshusets hjemmeside