Navneændring


Anmodning om navneændring søges med NemID på borger.dk under emnet "Familie og børn."

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, hvis der skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Øvrige ansøgninger om navneændringer koster et administrationsgebyr på 513 kr. (2021).

Ønsker du nærmere vejledning, kontakt gerne kirkekontoret på tlf. 86 41 30 99 eller klik ind på Familieretshusets hjemmeside