Fødsel


Efter en fødsel på sygehuset, vil jordemoderen anmelde fødslen til kirkekontoret.
Føder du derhjemme, skal du selv anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage - læs mere på borger.dk.

Hvis forældrene er gift, vil kirkekontoret registrere barnet. 

Er forældrene ikke gift, kan de senest 14 dage efter fødslen udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på borger.dk under fanen ”Familie og børn.” Herefter registrerer kirkekontoret den fælles forældremyndighed. 

Hvis forældrene har udfyldt erklæringen inden barnet blev født, har I fra Familieretshuset modtaget en faderskabserklæring med påtegning i jeres e-Boks. Denne afgørelse skal inden 14 dage efter fødslen  afleveres på kirkekontoret eller sendes vedhæftet - sikker henvendelse - se under kontakt og kirkekontor.

Læs mere om reglerne for faderskab på Familieretshusets hjemmeside: FAMILIERETSHUSET

Navngivning


Et barn skal have et navn inden det fylder seks måneder. Dette gøres med NemID på borger.dk under emnet "Familie og børn" eller i forbindelse med dåb i folkekirken.

På Familieretshusets hjemmeside kan man læse mere om regler vedrørende navngivning. Her finder man også lister over godkendte drenge- og pigenavne samt lister over beskyttede efternavne.

Ønsker I nærmere vejledning om faderskab og navngivning, så kontakt kirkekontoret på tlf. 86 41 30 99.