Dåb


Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Johanneskirken, hver gang et lille barn bliver døbt. Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet.

I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, og som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.

Når I har fundet et par datoer som passer Jer, kontakter I kirkekontoret på tlf. 86 41 30 99 for at aftale tidspunkt for dåben. Kirkekontoret sørger for kontakt til den af præsterne, der skal døbe barnet.

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen kl. 10.

Dog har vi ingen mulighed for dåb: Langfredag, 2. pinsedag, Alle helgens dag samt på dage for konfirmationer.

I forbindelse med dåben skal kirkekontoret bruge følgende oplysninger: barnets navn samt navne og adresser på 2 - 5 faddere. Det er fint hvis det er på plads når I bestiller dåben, men ellers skal det være fastlagt senest 14 dage før dåben.

I er velkommen til at kontakte en af kirkens præster, hvis I vil vide mere om dåben. I kan også læse mere om dåb på folkekirken.dk.