Begravelse


Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Bisættelse eller begravelse kan foregå fra Johanneskirken eller Vorup Kapel. 
Den vil også kunne finde sted fra Nordre eller Østre Kapel. Pårørende kan henvende sig personligt eller gennem en bedemand til præsterne for at fastsætte tidspunkt for handlingen.

Kontaktoplysninger til kirkens præster finder du under menupunkt KONTAKT.

Læs mere om kirkelig begravelse og bisættelse på folkekirken.dk