Søndagsgudstjenester

Søndag den 15. kl. 10.00
13.s.e.trinitatis

(Luk. 10,23-37)

Thomas Bau

Tilbage