Søndagsgudstjenester

Torsdag den 9. kl. 18.00
Skærtorsdag  

(Joh 13,1-15)

Thomas Bau

(Fællesspisning er en del af gudstjenesten)

Tilbage