Søndagsgudstjenester

Søndag den 5. kl. 10.00
Palmesøndag 

(Mark 14,3-9 el Joh 12,1-16)

Thomas Bau

(Efter gudstjenesten er der kirkefrokost)

Tilbage